Eivind Ilstad har sagt opp sin stilling ved Brygga Legekontor, og slutter hos oss den 21.12.18. 

Per Cato Stenhammer har overtatt pasientlisten til Eivind Ilstad og starter å jobbe 01.02.2019.

Fra 08.01.2019 og fram til Per Cato Stenhammer starter blir det en vikarlege på kontoret som har ansvaret for denne pasientlisten.