Fastlege Per Cato Stenhammer har pappapermisjon fra 01.05. - 10.09.2020. 

Boris Alishev er vikar for Stenhammer i hele perioden.