Fastlege Per Cato Stenhammer har pappapermisjon fra 01.05. - 10.09.2020. 

Pga corona pandemien har vi ikke lyktes med å få inn vikar for han. Men vi jobber med saken.