Brygga Legekontor har stengt 4 desember pga at vi skifter server. 

Vi har ikke noen datamaskiner i drift, og derfor kan vi ikke ta i mot resept eller timebestillinger.